Wybierz język strony:
 
Wyceń tłumaczenie   Skorzystaj z formularza
i wyceń teraz swoje tłumaczenie
Wyceń teraz!
BEZPŁATNA PRÓBKA Sprawdź nas (max. 2 str.)
Korzyści dla stałych klientów
  • uproszczona procedura składania zleceń
  • dedykowany zespół tłumaczy i korektorów
  • opiekun klienta
  • glosariusze gwarantujące spójność terminologii w tłumaczeniach klienta
  • indywidualny cennik i warunki współpracy
  • atrakcyjne oferty rabatowe
  • możliwość rozliczeń zbiorczych
  • weryfikacje branżowe tekstów

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

 

 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

 

PRACODAWCY GIMNAZJALISTOM

 

TO PROGRAM SKIEROWANY DO GIMNAZJALISTÓW,

MAJĄCY DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU PRZEDSIĘBIORCÓW POMÓC UCZNIOM W PODJĘCIU WŁAŚCIWYCH WYBORÓW NA ŚCIEŻCE EDUKACJI DO ŻYCIA ZAWODOWEGO.

 

Program skierowany jest do uczniów gimnazjum w celu pokazania im rzeczywistych możliwości zawodowych zgodnie z ich marzeniami i zainteresowaniami z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i szczególnych uzdolnień. Ma pomóc młodym ludziom zapoznać się z lokalnymi firmami przed podjęciem najważniejszych decyzji o wyborze profilu klasy w liceum czy rodzaju technikum lub szkoły zawodowej w oparciu o cykl rozmów z pracodawcami, przedsiębiorcami i pracownikami firm. Wizyty w różnych firmach mają na celu spowodowanie wcześniejszego planowania przez gimnazjalistów swojej przyszłości zawodowej i dalszych etapów edukacji. Prowadzone cyklicznie rozmowy pozwolą uczniom wypracować nowe relacje i kontakty z przyszłymi pracodawcami, dadzą im wyobrażenie i obycie w prowadzeniu przyszłych rozmów rekrutacyjnych, przygotowując  ich do kontaktów z przyszłymi pracodawcami. Pozwolą im  zdobyć bezcenną wiedzę o rynku pracy i potencjalnych możliwościach, a także niezbędnych do spełnienia warunkach i potrzebnych umiejętnościach, żeby na tym rynku móc zaistnieć wystarczająco wcześnie, dzięki czemu gimnazjaliści z pewnością lepiej zaplanują naukę w profilowanych klasach w liceum lub w technikach i szkołach zawodowych.

 

Zapraszam wszystkich chętnych przedsiębiorców do przystąpienia do programu wspierającego gimnazjalistów, to ważna inicjatywa społeczna mająca na celu integrację środowisk biznesowych z młodzieżą, a jako autor programu zobowiązuję się udzielić Państwu merytorycznego wsparcia w jego realizacji.

 

kontakt:  monika.mamulska@arcuslink.pl

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

 

EMPLOYERS FOR THE BENEFIT OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS

 

A PROGRAMME DIRECTED TO MIDDLE SCHOOL STUDENTS

AIMED AT SUPPORTING THEIR EDUCATIONAL AND CAREER CHOICES THROGH TO THE ENGAGEMENT OF BUSINESSMEN

 

The programme is directed to middle school students. Its objective is to present to the students their realistic career opportunities in line with their dreams and interests, but also having regard to their individual skills and special talents. The programme is to help young people to familiarize themselves with local companies prior to deciding about their future educational steps, i.e. choosing streams at high schools or types of technical and vocational schools. This is to be achieved through a series of meetings with employers, entrepreneurs and company employees. Students’ visits to various companies are designed to inspire them to earlier planning of their future career and further educational steps. Students’ consultations with employers, held on a regular basis, enable them to develop new relations and contacts with future employers, give them better understanding and certain experience that they can use during future job interviews and in contacts with future employers. The meetings will help the students gain invaluable knowledge about the job market and their potential opportunities, as well as about all necessary skills that need to be met in order to enter the labour market early enough. Thanks to all that, the middle school students will surely plan their education better in streamed classes at high schools or technical and vocational schools.

 

All people of business are invited to join the middle school students support programme. This is an important social initiative aimed at the integration of business environment with the youth. As the author of the programme, I am committed to provide assistance in every aspect of the programme’s implementation.

 

contact:  monika.mamulska@arcuslink.pl

 

 

 

 

  

 

Helios Polska Helios Kino na Temat - naszym Partnerem w ramach Programu Pracodawcy Gimnazjalistom.
Polecamy i zapraszamy na te bardzo inspirujące spotkania!
Najbliższe terminy:

Gimnazjum, Szkoła Średnia:

- 26 listopada, godz. 9:00 - Amy
Temat spotkania: Uzależnienia i ich wpływ na życie

- 27 listopada, godz. 9:30 – Makbet

- 3 grudnia, godz. 9:00 - Obce Niebo

- od 2 stycznia zapraszamy na zajęcia na podstawie filmu "Moja chuda siostra"


   

ZAUFALI NAM
tłumaczenia
biuro tłumaczeń Łódź
tłumaczenia przysięgłe
tłumaczenia Warszawa
tłumaczenia Łódź
tłumaczenia Poznań
tłumaczenia Wrocław
tłumaczenia angielski
biuro tłumaczeń Warszawa
biuro tłumaczeń
tłumaczenia techniczne
tłumaczenia niemiecki
tłumaczenia medyczne
tłumaczenia specjalistyczne Łódź
tłumaczenia specjalistyczne