https://www.facebook.com/arcuslinktlumaczenia/

CSR

Biuro Tłumaczeń ArcusLink to więcej niż tłumaczenia. Inicjujemy i angażujemy się w akcje społeczne, które uważamy za szczególnie ważne, przede wszystkim w sektorze edukacji. Prowadzimy program „Pracodawcy Gimnazjalistom”, wspieramy inicjatywę stypendialną British Alumni Society. Jesteśmy także partnerem programu Młodzi w Łodzi i od kilku lat organizujemy staże i praktyki dla studentów i absolwentów wydziałów filologicznych i marketingu.

PRACODAWCY GIMNAZJALISTOM

 

TO PROGRAM SKIEROWANY DO GIMNAZJALISTÓW,

MAJĄCY DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU PRZEDSIĘBIORCÓW POMÓC UCZNIOM W PODJĘCIU WŁAŚCIWYCH WYBORÓW NA ŚCIEŻCE EDUKACJI DO ŻYCIA ZAWODOWEGO.

 

Program skierowany jest do uczniów gimnazjum w celu pokazania im rzeczywistych możliwości zawodowych zgodnie z ich marzeniami i zainteresowaniami z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i szczególnych uzdolnień. Ma pomóc młodym ludziom zapoznać się z lokalnymi firmami przed podjęciem najważniejszych decyzji o wyborze profilu klasy w liceum czy rodzaju technikum lub szkoły zawodowej w oparciu o cykl rozmów z pracodawcami, przedsiębiorcami i pracownikami firm. Wizyty w różnych firmach mają na celu spowodowanie wcześniejszego planowania przez gimnazjalistów swojej przyszłości zawodowej i dalszych etapów edukacji. Prowadzone cyklicznie rozmowy pozwolą uczniom wypracować nowe relacje i kontakty z przyszłymi pracodawcami, dadzą im wyobrażenie i obycie w prowadzeniu przyszłych rozmów rekrutacyjnych, przygotowując  ich do kontaktów z przyszłymi pracodawcami. Pozwolą im  zdobyć bezcenną wiedzę o rynku pracy i potencjalnych możliwościach, a także niezbędnych do spełnienia warunkach i potrzebnych umiejętnościach, żeby na tym rynku móc zaistnieć wystarczająco wcześnie, dzięki czemu gimnazjaliści z pewnością lepiej zaplanują naukę w profilowanych klasach w liceum lub w technikach i szkołach zawodowych.

Zapraszam wszystkich chętnych przedsiębiorców do przystąpienia do programu wspierającego gimnazjalistów, to ważna inicjatywa społeczna mająca na celu integrację środowisk biznesowych z młodzieżą, a jako autor programu zobowiązuję się udzielić Państwu merytorycznego wsparcia w jego realizacji.

 

kontakt:  monika.mamulska@arcuslink.pl

Patronaty