Podsumowanie Konferencji szefowej EBC – Christine Lagarde z dnia 21.07