https://www.facebook.com/arcuslinktlumaczenia/

Szkolenia

  • Szkolenia językowe dla firm: Kursy indywidualne i grupowe organizowane u klienta, poziom zaawansowania dostosowany do konkretnych potrzeb.
  • Weryfikacja kompetencji językowych: Na wewnętrzne potrzeby firm, takie jak np. proces rekrutacyjny.
  • Szkolenie z autoprezentacji w języku polskim lub angielskim: Szkolenie jest adresowane do osób, które w pracy zawodowej prowadzą zebrania z pracownikami, prezentują ważne informacje przed zarządem lub kluczowymi klientami, organizują konferencje prasowe, udzielają wywiadów.  Jego celem jest nauczenie się nawiązywania pozytywnego kontaktu z odbiorcą informacji oraz zdobycie umiejętności profesjonalnej prezentacji w mediach.  Uczestnicy szkolenia poznają techniki wystąpień publicznych, sposoby opanowania stresu i tremy, zasady pracy dziennikarzy telewizyjnych, przećwiczą wypowiedzi do kamery wraz z ich analizą. Elementami szkolenia są również techniki akcentowania i modulacji głosu oraz wskazówki dotyczące wizerunku.