https://www.facebook.com/arcuslinktlumaczenia/

Tłumaczenia ustne

W przypadku tłumaczeń ustnych oferujemy możliwość obsługi naszych klientów na terenie całego kraju
Zapewniamy kompleksową obsługę konferencji oraz wsparcie tłumaczy konsekutywnych, symultanicznych i sprzęt konferencyjny.

Tłumaczenia ustne wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy, posiadających odpowiednią wiedzę, predyspozycje i praktykę zawodową.

Podstawowe rodzaje tłumaczeń ustnych:

  • Symultaniczne – stosowane na konferencjach. Tłumacze pracują w kabinach, uczestnicy konferencji odbierają tłumaczenie przez słuchawki. Tłumaczenie odbywa się równolegle z wypowiedzią prelegenta. W tego typu tłumaczeniu bierze udział dwóch tłumaczy
  • Konsekutywne – tłumaczenie po dłuższym fragmencie wypowiedzi, stosowane na spotkaniach, szkoleniach czy niewielkich konferencjach
  • Liaison – „zdanie po zdaniu” – ma zastosowanie np. w sytuacjach biznesowych, gdy istotna jest maksymalna precyzja wypowiedzi
  • Szeptane – stosowane na zebraniach lub konferencjach, gdy tłumacz dyskretnie przekazuje treść jednemu odbiorcy lub niewielkiej grupie, nie przerywając wystąpienia prelegenta
  • A vista – tłumaczenie ustne tekstu pisanego, np. na spotkaniach biznesowych, w sądach
  • Towarzyszące – w których tłumacz towarzyszy klientowi podczas podróży, rozmów służbowych czy serii spotkań
  • Sądowe/prawne – wykonywane przez tłumaczy przysięgłych na potrzeby sądów, policji itp. oraz na potrzeby klientów zawierających transakcje lub umowy przed notariuszem, na ślubach i w innych okolicznościach wymagających poświadczenia